Elektrik Üreten ’Akıllı’ Pencereler Hayatımıza Giriyor

Elektrik Üreten ’Akıllı’ Pencereler Hayatımıza Giriyor

Maryland Üniversitesi Elektronik ve Uygulamalı Fizik Araştırma Bölümü güneş enerjisinden elektrik üreten akıllı pencereler üzerine çalışıyor.

Maryland Üniversitesi Elektronik ve Uygulamalı Fizik Araştırma Bölümü güneş enerjisinden elektrik üreten akıllı pencereler üzerine çalışıyor. Güneşten elde edilecek enerji, akıllı pencerelerin açılıp kapanması ile açığa çıkacak. Fazla olan elektrik enerjisi de başka alanda kullanılmak üzere depolanabilecek.

Elektrik üreten bu teknolojide, sıvı kristallerinin mikro damlacıklarını içeren bir ana yapı ve güneş pillerindeki gibi camsı silikon tabaka kullanılacak.

Sistem kapalı olduğu zaman sıvı kristaller; ışığı dağıtacağından süreli bir depolama gerekli olmayacak, istenildiğinde güneşin eve girmesi de sağlanacak. Silikon tabaka güneşi çekerken pencere mat halde olacaktır. Bu sürede pencere, enerji depolayacak. Pencere açıkken ise, sıvı kristaller ışığın direk geçmesini sağlayacak.

Enerji üretimi üst seviyede yüksek tutulmak için pencere açık olsa dahi kristaller enerjinin bir kısmını yine de depolayabilecektir. Pencere kapalı yani mat haldeyken güneş enerjisini etkin olarak depolayacak.

Güneş enerjisinden elektrik üreten akıllı pencerelerin devreye girebilmesi için 13 nanometre gibi az bir camsı silikon yapıya ihtiyacı vardır. Bu çalışmanın NASA tarafından desteklenmesi de ileriki zamanlarda da söz konusu olacaktır.

Fosil yakıtlardan dünyanın tamamen kurtulabilmesi için oldukça önemli olan rüzgar,dalga ve güneş enerjileri dünyayı kurtarıcı, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değeri bilinmelidir.

5.1.2017 17:00:00