www ya da World Wide Web (W3) Nedir?

www ya da World Wide Web (W3) Nedir?

Teknolojik gelişmelerin çoğunda olduğu gibi, www da, bilimsel bir amaç için hazırlanmıştı.

Teknolojik gelişmelerin çoğunda olduğu gibi, www (World Wide Web W3) da, bilimsel bir amaç için hazırlanmıştı. 1990 yılında, İsviçre’de Avrupa Particle Fizik Laboratuvarı’nda (CERN) çalışmakta olan Tim Berners-Lee ve Robert Cailliau, adındaki iki fizik araştırmacısı, CERN genel bilgisayar ağı üzerinde araştırmaların yayınlanması ve bilgilerin kullanılan bilgisayar markasına bağlı kalınmaksızın paylaşılması için bir sistem geliştiriyorlardı. Amaçları; içinde raporlar, veri tabanları ve teknik dokümanların da olduğu farklı veri tipleri için tek bir kullanıcı arayüzü hazırlamaktı. Bilgiye herhangi bir kullanıcı tarafından, herhangi bir bilgisayar aracılığı ile, dünyadaki herhangi bir ülkeden basit bir şekilde erişilmesi prensibi Berners-Lee ve Cailliau’yu yönlendirmişti. Bu çalışma sonucunda; World Wide Web (W3) sisteminin ilk sürümü 1990 yılında CERN içinde kullanılmaya başlanmıştır. Fakat oluşturulan sistemin sadece bilimsel alanda değil gündelik hayatın her alanında da kolayca kullanılabileceği farkedilince www düşünülenden daha hızlı gelişmiş ve daha yeni özelliklerin de eklenmesi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

www ya da World Wide Web (W3) Nedir?World Wide Web (W3)(Dünyayı saran ağ): Bilgisayar ağı üzerinden dökümanlara daha kolay ulaşmak için geliştirilmiş bir araçtır. Fakat; World Wide Web (W3) sonraları en bilinen ve en hızlı gelişen Internet servislerinden birine dönüşmüştür. World Wide Web (W3), ’hypertext’ adı verilen bir sistemin üzerine tasarlanmıştır. Hypertext’ in çalışma mantığında -’link’ olarak ifade edilen- bir dökümanın içindeki bir kelime bir başka dökümana veya referansa bağlanmaktadır. Bu sistem bir ansiklopedi gibi düşünülebilir. Bir örnekle açıklayacak olursak; bulunduğumuz sayfadan başka bir sayfaya referans verilmesi ile, kitabın o sayfasından referans verilen sayfaya geçip, ilgili bilgiyi alıp yine kaldığımız yerden devam etmek işlemine benzetilebilir.

World Wide Web (W3) Nedir? Bilgiyi yayınlama ve alma konusunda tanıdığı imkanları ve çok kolay bir kullanımı olduğundan World Wide Web (W3) günümüzde Internet üzerindeki servisler içinde en hızlı gelişenidir. World Wide Web (W3)’ dan önce, elektronik verilerin resim, film ve video görüntüsü, ses ve metin gibi çok farklı şekillerinin bir arada kullanımı ve bu bilgiye farklı ortamlardan çeşitli kullanıcıların donanım ve yazılımdan bağımsız olarak ulaşımını sağlamak hemen hemen mümkün değildi. World Wide Web (W3) geliştirilmeden önce, ağ üzerindeki bilgiye, bir iş istasyonundan erişim genellikle, ASCII metin dosyalarının veya Binary dosyaların alınması ve gönderilmesi, elektronik mektup yollanması ve uzaktan erişim (remote login) yolları ile sağlanabiliyordu. ASCII dosyalar, karakter tabanlı olup resim, ses gibi verileri içermedikleri için ağın her iki ucundaki kullanıcının da herhangi bir araç kullanmasına gerek kalmadan sıradan kelime işlemciler ile metni okunmasına izin verirler. Fakat bu dosyalar karakter tabanlı olduklarından görünüşleri hoş değildir ve okunmaları pek rahat olmaz. Binary dosyalar ise bazı özel formatlarda oluşturulurlar ve özel uygulama veya protokoller tarafından açıldıktan sonra okunabilirler. Bu dosyaların gönderilmesi ve alınması kullanılan uygulamaya ve ortama göre farklılık göstermekteydi. Bu sebeple bu bilgiye aynı şekilde www gibi kullanışlı bir araç olmadan, farklı ortamlardan ulaşım ve kullanım zordur.

6.9.2016 11:00:00

w3 web wide world bilgisayar cern